Krzyże brojlerów ROSS-308 i KOBB-500

Krzyże brojlerów ROSS-308 i KOBB-500

Najpopularniejsze na Ukrainie są dwie rasy brojlerów: ROSS-308 i KOBB-500.

ROSS-308
COBB-500

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSS-308 ma dobre właściwości, w szczególności wzrost na dzień wynosi 52-58 gramów. Mają silną masę mięśniową, która powstaje w młodym wieku. Okres uboju rozpoczyna się w wieku od 6 do 9 tygodni, ich waga w tym okresie wynosi 1,5-2 kg. Mięso jest uważane za produkt dietetyczny zawierający do 22,5% białka. Cechą charakterystyczną jest niski wzrost i wczesna gotowość do uboju, a także należą do krzyży o szerokich klatkach. Ponadto osoby dorosłe dają dużą liczbę jaj i dużą wylęgowość kurczaków. To pozwala nam być konkurencyjnymi na rynku kurczaków brojlerów.

Cechy charakterystyczne brojlera COBB-500 to żółty kolor skóry. Ta właściwość jest bardzo przydatna w handlu detalicznym, ponieważ karmiąc ptaki zwykłym pokarmem (bez specjalnych barwników), skóra w każdym przypadku będzie miała przyjemny żółty odcień. Te brojlery mają białe upierzenie. Bardzo produktywny w wzroście w krótkim okresie tuczu. Optymalny okres uboju wynosi od 35 do 42 dni. Średnia waga tuszy w ciągu 35 dni powinna wynosić około 1,9 kg, a w wieku 42 dni – 2,4 kg.

Na całym świecie brojlery COBB-500 cieszą się największą popularnością wśród hodowców, ponieważ wykazują doskonałe wyniki w zakresie tempa wzrostu i przyrostu masy mięśniowej.

Z poważaniem, Agrotechnika LLC