Światowa produkcja pasz. Wyniki 2016 roku

Światowa produkcja pasz. Wyniki 2016 roku

W 2016 roku na świecie wyprodukowano 1032,2 mln ton pasz, o 3,7% więcej niż w roku poprzednim (995,6 mln ton). Czołowe pozycje zajmują Chiny, Stany Zjednoczone i Brazylia z produkcją odpowiednio 187,2, 169,7 i 68,9 mln ton. Jednocześnie Chiny i Stany Zjednoczone zajmują 35% światowego rynku. Warto zaznaczyć, że w Chinach ceny są dwukrotnie wyższe niż w innych krajach. Afryka od kilku lat wykazuje szybki wzrost regionalny. Produkcja paszy w Nigerii, Algierii, Tunezji, Kenii i Zambii wzrosła o ponad 30%. Jeśli przeanalizujemy cały kontynent afrykański, produkcja pasz wzrosła o 13%.

Również w Europie nastąpiła pozytywna zmiana. Hiszpańskie wytwórnie pasz wyprodukowały 31,9 mln ton (o 8% więcej niż w 2015 roku). Produkcja w Niemczech, Francji, Turcji i Holandii spadła. Łącznie kraje UE były w stanie wyprodukować 249,4 mln ton pasz.

Kolejne kraje na liście po pierwszej trójce to Meksyk (33,9 mln ton), Hiszpania (31,8 mln ton), Indie (31,3 mln ton), Rosja (29 mln ton), Niemcy (24,5 mln ton), Japonia (24 mln ton), Francja (23,4 mln ton), inne (408,3 mln ton).

Struktura światowej produkcji pasz w 2016 r. Przedstawiała się następująco: 44% – wyprodukowano paszę dla drobiu, 27% – dla trzody chlewnej, 21% – dla krów mlecznych, 8% – dla pozostałych zwierząt.

Źródło: Alltech

Z poważaniem, Agrotechnika LLC