ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA GRUPA
«PAN KURCZAK»

Dzisiaj Rolniczo-Przemysłowa Grupa «PAN KURCZAK» jest wzorowym przykładem współczesnej produkcji,
w którym zostają wcielane najlepsze osiągnięcia europejskich i ukraińskich specjalistów.

GŁÓWNE FAKTORY SUKCESU

 •  
  INTEGRACJA PIONOWA
 •  
  WYKORZYSTANIE NAJBARDZIE EFEKTYWNYCH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH OPRACOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH
 •  
  SZKOLENIA PERSONELU I STAŁA PODWYŻKA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
 •  
  KONTROLA JAKOŚCI NA WSZYSTKICH ETAPACH PRODUKCJI

Wszystkie zasoby wytwórcze Rolniczo-Przemysłowej Grupy «PAN KURCZAK» rozmieszczone na terytorium obwodu wołyńskiego (Ukraina). To pozwala szybko kontrolować jakość produkcji na wszystkich etapach produkcji, wnosić potrzebne zmiany do systemu współdziałania przedsiębiorstw, a także stwarzać nowe pododdziały i szybko reagować na potrzeby rynku.

STRUKTURA ROLNICZO-PRZEMYSŁOWEJ GRUPY

PP «ZACHODNIA FIRMA ROLNICZA»

Uprawa zbóż i roślin przemysłowych

SP. Z O.O. «AGROTECHNIKA»

Produkcja i realizacja mieszanek paszowych

SP. Z O.O. «AGIDEL»

Chów stad rodzicielskich, inkubacja piskląt brojlerów

SP. Z O.O. «PRODUKCJA DROBIU «HUBYN»

Hodowla kurcząt brojlerów, produkcja drobiu

SP. Z O.O. «WIRA-1»

Hodowla trzody chlewnej

SP. Z O.O. «WMP»

Przetwórstwo mięsa wieprzowego na wysokim poziomie, produkcja kiełbas i wędzonek