Agidel LLC stale ulepsza swój system bezpieczeństwa produktów

Agidel LLC stale ulepsza swój system bezpieczeństwa produktów

W dzisiejszym świecie istnieją wysokie wymagania dotyczące jakości produktów. Planując produkcję, producent przyjmuje odpowiedzialność wobec konsumenta za jakość wytwarzanego produktu. Na całym świecie na szczeblu państwowym przyjęto zapobiegawczy model zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów i jest on pomyślnie wdrażany. Oparty na zasadach HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest naukowo uzasadnionym systemem, który gwarantuje wytwarzanie bezpiecznych produktów poprzez identyfikację i kontrolę zagrożeń.

W związku z potrzebą podniesienia poziomu konkurencyjności i ekspansji rynków priorytetem rozwoju LLC „Agidel” było stworzenie i doskonalenie systemu zarządzania procesowego organizacji. Opiera się na zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 22000:2018 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dotyczące organizacji łańcucha produkcji i dostaw”.

Agidel Sp. z oo zajmuje godne miejsce w łańcuchu żywnościowym jako producent jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt oraz skutecznie współpracuje z fermami brojlerów na Ukrainie.

Dzięki wspólnym wysiłkom i owocnej pracy zespołu Agidel LLC w dniu 15.05.2020 r. certyfikat dla systemu zarządzania zgodnie z narodową normą Ukrainy ISO 22000:2018 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dotyczące organizacji łańcucha produkcji i dostaw ” został odebrany. Potwierdza, że ​​firma ma wysoką zdolność do zapewnienia zgodności produktów i łańcuchów procesów z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa oraz doprowadzenia wyników ekonomicznych do poziomu zaawansowanych firm na świecie.

Wraz z zaostrzaniem się warunków konkurencji na Ukrainie, kierownictwo Agidel LLC zapewnia zgodność procesów produkcyjnych i jakości produktów z wymaganiami norm międzynarodowych.

Autor: Chrystyna Pietrowna OZIMOK, Starszy Lekarz Weterynarii Inkubatora i Stacji Drobiarskiej Agidel LLC