Агропромгрупа «ПАН КУРЧАК»

 На ТзОВ “Агідель” постійно вдосконалюють систему безпечності продукції

На ТзОВ “Агідель” постійно вдосконалюють систему безпечності продукції

У  сучасному світі високі вимоги до якості продукції. Плануючи виробництво, виробник бере на себе відповідальність перед споживачем за якість виготовленого продукту. У всьому світі прийнята на державному рівні й успішно впроваджується попереджувальна модель керування безпечністю та якістю продукції. У ній за основу беруться принципи HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників).

У зв’язку з необхідністю підвищення рівня конкурентоспроможності та розширення ринків збуту пріоритетним напрямком розвитку ТзОВ “Агідель” було створення та вдосконалення системи управління процесами організації. Вона ґрунтується на виконанні вимог міжнародного стандарту ISO 22000:2018 «Система менеджменту безпечності продуктів харчування – Вимоги до організації ланцюга виробництва та поставки».

ТзОВ «Агідель» займає достойне місце в харчовому ланцюгу, як виробник інкубаційного яйця та добових курчат та ефективно взаємодіє з господарствами по вирощування бройлерів в Україні.

Спільними зусиллями та плідною працею колективу ТзОВ “Агідель” 15 травня 2020 року було отримано сертифікат на систему менеджменту згідно з національним стандартом України ISO 22000:2018 «Система менеджменту безпечності продуктів харчування – Вимоги до організації ланцюга виробництва та поставки». Він підтверджує, що товариство має високі можливості забезпечити відповідність продукції та ланцюгів процесів міжнародних стандартів з безпеки та довести економічні показники до рівня передових підприємств світу.

Оскільки в Україні посилюються конкурентні умови, керівництво ТзОВ “Агідель” забезпечує відповідність процесів виробництва та якості продукції  вимогам міжнародних стандартів. 

Автор: Старший лікар ветеринарної медицини інкубаторно-птахівничої станції ТзОВ «Агідель»  Христина Петрівна ОЗІМОК