APG „Pan Kurchak” kupuje przyszłe uprawy rzepaku

APG „Pan Kurchak” kupuje przyszłe uprawy rzepaku

Jej zakup rozpoczęła firma Agrotekhnika LLC, która jest częścią firmy Pan Kurchak APG. Przetwórcy rolni płacą za rzepak w hrywnach, ale ustalają cenę rynkową w momencie zawierania umowy w euro-walucie. Dlatego sprzedający są chronieni przed wahaniami kursów walut, a także mają możliwość inwazji bardziej niż w okresie żniw, kiedy rynek jest przesycony, a cena jest zaniżona.

Agrotekhnika LLC natychmiast płaci 30% swojej wartości rynkowej za rzepak, który jeszcze nie został uprawiany. Sprzedawcy otrzymują zaliczkę w wysokości 8% w skali roku. Te pieniądze są trzy razy tańsze niż kredyt. Ponadto w warunkach ograniczonego finansowania sektora rolnego przez banki dla drobnych producentów rolnych jest to prawie jedyna szansa na przyciągnięcie kapitału obrotowego. A są one potrzebne rolnikom zarówno do spłaty wcześniej otrzymanych kredytów, jak i do zakupu drogich nawozów, środków ochrony roślin, paliw i smarów oraz części zamiennych do maszyn rolniczych.

Ostateczne rozliczenie z kontraktów terminowych rolnicy otrzymają latem po dostawie rzepaku do magazynów sp. Z oo „Agrotechnika”. Ponadto oferują dopłatę do ceny rynkowej w wysokości 40 hrywien z VAT za tonę za każdy dodatkowy procent oleju na substancję surową przekraczający 40%.

Zdaniem przewodniczącego rady nadzorczej APG „Pan Kurchak” Serhija Horlacha, mikropożyczki dla drobnych rolników to kosztowna, ale konieczna inwestycja w jakość surowców do produkcji pasz. Wszakże w trudnych warunkach ekonomicznych rolnicy nie mogą dostać pożyczki, a zatem nie mają nawet pieniędzy na przygotowanie sprzętu do terminowego zbioru rzepaku. Jednocześnie kontrakty terminowe to gwarantowane finansowanie i rynek po korzystnej cenie ustalonej w euro. A to pozwala na wolne od ryzyka prognozowanie działalności rolniczej na następny rok gospodarczy.

Współpraca z firmą Agrotekhnika Sp. Maryaniwka), gdzie odbierany jest rzepak, oczyszczany, suszony i przechowywany. Dodatkowo, jeśli w przyszłości rolnik zdecyduje się sprzedać go firmie, automatycznie otrzyma 100% rabatu na magazynowanie.

Dla porównania: Agrotechnika Sp. Z oo kontraktuje zboże od ponad roku. Ponadto z roku na rok rośnie liczba rolników sprzedających nieuprawne rośliny przetwórcom rolnym. Poszerza się również geografia tych, którzy chcą skorzystać z korzystnych warunków do przodu. To także dowód na wiarygodność Agrotechnika LLC jako partnera biznesowego. Wszyscy rolnicy posiadający rzepak mogą docenić korzyści płynące ze współpracy, ponieważ Agrotechnika LLC ma wystarczającą liczbę wind, magazynów i obiektów przetwórczych, aby zakupić nieograniczoną liczbę surowców.