W modernizacje inwestują czołowi krajowi producenci oleju rzepakowego

W modernizacje inwestują czołowi krajowi producenci oleju rzepakowego

Agrotechnika LLC, będąca częścią Grupy Pan Kurchak Agroindustrial, zakupiła sprzęt do modernizacji olejarni. Pół miliona inwestycji w unowocześnienie produkcji poprawi jakość oleju rzepakowego, zmniejszając 6-krotnie zawartość fosforu w gotowym produkcie (do 30 ppm.).

Potrzeba inwestycji w produkcję jest podyktowana wymogami rynku europejskiego – powiedział przewodniczący rady nadzorczej APG „Pan Kurchak” Siergiej Gorlach. Według niego kierunek naftowy Agrotechnics LLC jest zorientowany na eksport, a zagraniczni kupcy, którzy produkują biodiesel z ropy wołyńskiej, starannie wybierają surowce. Przecież jakość paliwa i jego bezpieczeństwo dla silników zależy bezpośrednio od zawartości fosforu w oleju rzepakowym. Dlatego po rafinacji wzrosną dostawy eksportowe, a koszt takiej ropy, odpowiednio, będzie droższy.

W ubiegłym roku głównymi odbiorcami były Polska, Litwa i Austria. Ze względu na popyt produkcja olejarni Agrotechnika Sp. Z o.o. w Turijsku wzrosła o 45,8% w porównaniu do 2013 roku. Jest potencjał wzrostu iw 2015 r. Planowany przerób prawie 27 tys. Ton rzepaku. To nie tylko własne, ale także zakupione surowce, ponieważ firma posiada potężne magazyny do przechowywania dużych ilości, a tym samym może zminimalizować ryzyko wynikające z sezonowych wahań cen. Dzięki temu wołyńscy przetwórcy rolni mogą śmiało konkurować z gigantami z branży naftowej i zajmować jedną dziesiątą całego ukraińskiego rynku. W ubiegłym roku Agrotechnika znalazła się w TOP-10 pod względem produkcji i eksportu produktów rzepakowych. W celu utrzymania pozycji lidera i zwiększenia konkurencyjności wyrobów gotowych do końca miesiąca planowane jest zainstalowanie nowoczesnego sprzętu do rafinacji oleju rzepakowego.