W regionie Lokachinsky akcjonariusze ufają APG „Pan Kurchak”

W regionie Lokachinsky akcjonariusze ufają APG „Pan Kurchak”

Dziś sektor rolniczy rozwija się nie tylko na Wołyniu, ale na całej Ukrainie. Nie trzeba mówić o nas, o naszej urodzajnej ziemi Wołyńskiej, której zazdrości ponad 90 procent mieszkańców świata.

Jednak udany biznes na tej ziemi jest możliwy tylko wtedy, gdy cenimy ją i dbamy o nią, pamiętając, kto jest prawdziwym właścicielem. Dobrze, że są na Wołyniu firmy rolno-przemysłowe, które opanowały te proste i jednocześnie bardzo ważne prawdy.

Kadra Grupy Rolno-Przemysłowej „PAN KURCZAK” od dawna znana jest mieszkańcom powiatu lokachyńskiego. Od ponad 10 lat zgrany, spójny zespół pracuje w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w ostatnich latach na terenie Rady Sołeckiej Konyukhiv.

Właściciele gruntów, którzy trzy lata temu powierzyli spółce ziemię, nadal tego nie żałują. W końcu czują wsparcie i troskę APG „PAN KURCHAK”, od drobiazgów po rzeczy poważne. Najważniejsze jest jednak to, aby kierownictwo przedsiębiorstwa dobrze rozumiało, kto faktycznie jest właścicielem gruntu i dlatego czuje się odpowiedzialne wobec tych, którzy powierzyli swoje udziały APG „PAN KURCZAK”. Wszystkie relacje z właścicielami gruntów oparte są na partnerstwie i wzajemnym szacunku. To jasność i przyzwoitość w sporządzaniu umów, terminowe opłacanie czynszu za udział w gruntach.

Podstawową kwestią Grupy Rolno-Przemysłowej w kwestii ziemi jest to, że prawdziwymi właścicielami ziemi są ludzie, którzy ją wynajmują. Mają prawo wiedzieć, jak ziemia jest użytkowana, muszą uzyskać przyzwoity czynsz za ziemię, muszą czuć się pełnoprawnymi właścicielami, nie pochylać głowy przed dzierżawcą w oczekiwaniu na jego darowiznę.

Dlatego też niedawno Radę Wsi Konyukhiv odwiedzili przedstawiciele Gubin Poultry Complex LLC, która jest jednym z największych przedsiębiorstw w strukturze Agropromgroup Pan Kurchak, a właściwie jest dzierżawcą tych pięknych żyznych ziem, aby płacić czynsz lokalnym właścicielom ziemskim. .

Warto dodać, że dziś spółka oferuje swoim akcjonariuszom najkorzystniejsze warunki m.in. w powiecie lokachinskim. Czynsz za udział wynosi 3 proc. W tym przypadku 1209 UAH za 1 hektar.

Dodatkowo, z inicjatywy Prezesa Grupy Rolno-Przemysłowej „Pana Kurczaka” Martyniaka Serhija Wasliowicza, zapewniono środki w wysokości 0,5% normatywnej wartości pieniężnej na wszystkie akcje dzierżawione na Konyukhivskiej s/r przez nasze przedsiębiorstwo.

Środki te zostaną przekazane do lokalnego budżetu rady gminy Konyukhiv i przeznaczone na rozwój gminy. W 2012 roku 0,5% było 80435,94 UAH.

Fakt, że dotychczas tylko sześciu chłopów wydzierżawiło swoje udziały spółce rolniczej świadczy o zaufaniu udziałowców do pana Kurchaka, ale dziś ponad 50% właścicieli ziemskich w Radzie Wsi Konyukhiv wyraziło chęć współpracy z panem Kurchakiem. którzy zawarli umowy najmu na okres 10 lat. Akcjonariusze ci ponadto otrzymają dodatkowe opłaty w wysokości 80 hrywien za każdy rok dzierżawy.

„Chciałbym zauważyć, że współpraca naszej rady wiejskiej z Agropromgroup„ Pan Kurchak ”była, jest i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości, ponieważ łączy nas ludzie i to wydaje mi się najważniejsze. Pan Kurchak nieustannie zwraca uwagę na naszą społeczność, ponieważ nigdy nie odmawiano nam prośby o pomoc w żadnym przypadku. Obejmuje to przydział prezentów noworocznych dla naszych dzieci, pomoc w przeprowadzaniu różnych uroczystości organizowanych przez nas na terenie sołectwa, pomoc finansowa przeznaczona jest na leczenie ludzi. Niedawno nasza społeczność wygrała projekt Krok do zjednoczenia społeczności, finansowany przez Europejską Fundację Charytatywną Wektorów (założoną przez Serhija Martyniaka, właściciela pana Kurchaka). W ramach tego projektu mamy możliwość ogrodzenia naszego cmentarza, ponieważ we wsi dziś funkcjonują różne wyznania religijne, a ten projekt pomaga nam jednoczyć społeczność niezależnie od wyznania. To bardzo dobry i szlachetny uczynek, za co serhijowi Martyniakowi i Pan Kurchak Agropromgroup jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nie trzymali się z dala od problemów wioski. W dodatku fakt, że nie mieliśmy żadnych problemów z „panem Kurczakiem” ze spłatą dzierżawy ziemi, również świadczy o rzetelności tej firmy jako partnera biznesowego, z którego też nie może nie radować się ”- powiedział wójt Konyukhiv Prokopchuk Ruslan Ananiyovych.