Przy wsparciu Grupy Rolno-Przemysłowej „Pan Kurchak” odbyło się III Forum Rozwoju Społeczności Wiejskiej na Wołyniu

Przy wsparciu Grupy Rolno-Przemysłowej „Pan Kurchak” odbyło się III Forum Rozwoju Społeczności Wiejskiej na Wołyniu

Organizatorzy: Fundacja Serhija Martyniaka „Europejski Wektor”, Fundacja Filantropów Książąt Ostrogich, Magazyn Biuletyn Dobroczynności. Przy wsparciu Grupy Rolno-Przemysłowej „Mr. Kurchak”.

Data: 28 sierpnia 2012 r., Godzina 10:00

Miejsce: Hotel „Związek Zawodowy”, Łuck, Renaissance Avenue 24

Uczestnicy: grupy inicjatywne obywateli i organizacji publicznych przygotowujących (przygotowywane i zgłaszane do rozpatrzenia przez Radę Ekspertów) projekty rozwoju lokalnego w ramach programu charytatywnego „Poprawa dobrobytu społeczności” Fundacja Serhija Martyniaka „Europejski Wektor”, przedstawiciele sołectw (przewodniczący, sekretarze, posłowie) , Środki masowego przekazu, przedstawiciele okręgowych i wołyńskich rad regionalnych i administracji państwowej, przedstawiciele międzynarodowych organizacji darczyńców i programów pomocy technicznej dla Ukrainy (OBWE, IF „Renaissance”, ISAR-Unity, NDI, Fundacja Charlesa Stuarta Motta). Forum jest przeznaczone dla 150 osób.

Program:
9.40. Rejestracja uczestników i gości Forum.
10.30. Powitalne przemówienie założyciela Grupy Rolno-Przemysłowej „Pana Kuchaka” i Fundacji „Europejski Wektor” Pana Serhija Martyniaka.
Sesja plenarna. Wystąpienia szefa programu charytatywnego „Poprawa dobrobytu społeczności”, przedstawicieli organizacji darczyńców, ekspertów ds. Przeglądu projektów i realizatorów projektów z regionu.
Ruslan Kraplych – Kierownik programu: „Od oczekiwania zmiany do zmiany własnymi rękami”
Svitlana Suprun – Fundacja Charlesa S. Motta: „O priorytetach i projektach na Ukrainie”
Yaroslav Yurtsaba – OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) „Małe projekty i duże zmiany”
Iryna Pugatch – kanał telewizyjny 5: „Które projekty są preferowane”
Olesiy Orlovsky – MF „Renaissance”: „Samoorganizacja podstawą rozwoju społeczności”
Volodymyr Sheigus – ISAR-Unity: „Rola fundacji lokalnych i możliwości edukacyjnych”
Vogel Wilfried – szef grupy konwojowej Waldeck-Frankenberg (Niemcy)
Eider Seit Osmanov – UNDP CIDP: „Doświadczenie samoorganizacji społeczności krymskich”
11.30. Przerwa na herbatę i kawę
11,50. Praca w sekcji. Sekcja 1. „Projekty aktywizacji społeczności”. Uczestnikami są potencjalni grantobiorcy oraz przedstawiciele grup inicjatywnych, którzy chcą doskonalić zgłaszane do konkursu projekty. Rozdział 2. „Efektywna realizacja i raportowanie projektów” Uczestnicy konkursu są laureatami konkursu grantowego, którzy zgłosili swoje projekty do Europejskiej Fundacji Wektora im. Serhija Martyniaka do 10 sierpnia 2012 roku.
14.30. Koniec forum. Lekki bufet.