Studia na uczelniach wyższych na koszt APG „Mr. Kurchak”. Dotacje. Warunki. Dokumenty

Studia na uczelniach wyższych na koszt APG „Mr. Kurchak”. Dotacje. Warunki. Dokumenty

Drodzy Uczestnicy!

APG „Pan Kurchak” zapowiada wprowadzenie od roku akademickiego 2018 wieloletniego programu stażowego dla uczniów na potrzeby krajowego kompleksu rolno-przemysłowego dla zdolnych i wytrwałych absolwentów szkół średnich i średnich specjalnych.

Głównym aspektem programu jest to, że przedsiębiorstwa APG „Pan Kurchak” opłacają cały tok studiów liczby studentów wybranych w drodze konkursu na określone specjalności w niektórych ukraińskich uczelniach wyższych.

Studenci, którzy otrzymają odpowiednie stypendium edukacyjne, muszą z wynikiem pozytywnym zdać aktualne egzaminy i testy w trakcie studiów, odbyć obowiązkowe płatne staże w odpowiednich przedsiębiorstwach „APG Pan Kurchak” oraz po ukończeniu studiów pracować co najmniej pięć lat w tych przedsiębiorstwach na stanowiskach w odpowiednich specjalnościach .

Szkoły:

1. Podolski Uniwersytet Rolniczo-Techniczny (Kamieniec Podolski)

2. Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Gżyckiego

3. Narodowy Uniwersytet Rolniczy Białej Cerkwi

4. Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy (Kijów)

5. Żytomierski Narodowy Uniwersytet Agroekologiczny

6. Odessa National Academy of Food Technologies

Specjalizacje:

1. „Weterynaria”

2. „Technologia produkcji i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego”

3. „Technologia przechowywania i przetwarzania ziarna”

Rekrutacja na uczelnie odbywa się na zasadach ogólnych (informacje o warunkach rekrutacji – o zasobach informacyjnych uczelni). Umowy ze studentami są podpisywane po zapisaniu studentów.

Wszystkie szczegóły dotyczące możliwości udziału w Programie można uzyskać na stronie internetowej APG Mr. Kurchak http://ristersgroup.com lub wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres apg_kadry@pankurchak.com.ua lub dzwoniąc pod numer 0986046090, 0673337898.

Dokumenty:

Obowiązkowa umowa o pracę:

https://drive.google.com/open?id=1iCxrdqHMNjYEV76HeHX35pzci1CJcIiA

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych:

https://drive.google.com/open?id=1_G82MpWF6CHpnCZATaGQPAR9XhxGZ15T

Umowa kosztowa:

https://drive.google.com/open?id=1c-Jll4YcGS7egO0uOF2n-UkGjdvfhjlH

Informacje o kosztach szkolenia:

https://drive.google.com/open?id=1dELgxKDq2GC-uP1vnlDZ5LtrGznzuVF1

Informacje o opłatach za naukę zgodnie z warunkami umowy z osobami fizycznymi i prawnymi:

https://drive.google.com/open?id=1dELgxKDq2GC-uP1vnlDZ5LtrGznzuVF1