W VMP Sp. Z oo odbył się „Dzień Otwarty” dla uczniów Technikum Nowowołyńskiego В 11

W VMP Sp. Z oo odbył się „Dzień Otwarty” dla uczniów Technikum Nowowołyńskiego В 11

W celu budowania renomy specjalności roboczych wśród młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych – przyszłych pracowników przemysłu spożywczego, firma „VMP” zorganizowała 16 maja Dzień Otwarty dla uczniów Szkoły Zawodowej – 11 Nowowołyńsk.

W spotkaniu ze studentami udział wzięli dyrektor lwowskiego przedsiębiorstwa Tetyana Mykołajiwna, zastępca dyrektora ds. Produkcji Lwowa Włodzimierza Michajłowicza, kierownik wydziału kontroli weterynaryjnej Matsyokha Larysa oraz kierownik wydziału zarządzania personelem Pałko Maryana. Liderzy przedsiębiorstwa są przekonani, że takie spotkania są ważne dla młodych wykwalifikowanych specjalistów, którzy przyjeżdżają na produkcję.

Gości przywitał dyrektor przedsiębiorstwa. W swoim przemówieniu powitalnym Tetyana Mikolayivna podziękowała wszystkim za zainteresowanie firmą i dokonała krótkiej dygresji w historii firmy, począwszy od powstania zakładu mięsnego w czasach radzieckich, aż do powstania jednego z najpotężniejszych zakładów mięsnych na Ukrainie.

Następnie głos oddano Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji. Lwów Wołodymyr Mychajłowicz opowiedział o głównych kierunkach działania przedsiębiorstwa, możliwościach produkcyjnych, najnowszej technologii przetwórstwa mięsnego i produkcji wyrobów gotowych. Po opowiadaniu dla uczniów i nauczycieli odbyło się zwiedzanie firmy.

Z kolei kierownik działu kontroli weterynaryjnej i kontroli jakości wyrobów gotowych oprowadził po laboratorium, zapoznając gości z wyposażeniem, na którym przeprowadza różnorodne badania. Następnie opowiedziała o metodach pracy, wysokim poziomie jakości produktów oraz ciągłych badaniach laboratoryjnych w celu poprawy i utrzymania tej jakości.

Spotkanie miało charakter dialogu. Młodzi ludzie byli aktywnie zainteresowani niektórymi aspektami przedsięwzięcia. Po wycieczce pokazano uczniom filmy o firmie, czyli realizację procesu obróbki żywych zwierząt oraz film o produktach firmy i jej asortymencie.

Szef działu zarządzania personelem Palko Maryana mówił o możliwościach zatrudnienia, perspektywach kariery, wymaganiach wobec specjalistów i warunkach pracy.
Na zakończenie imprezy goście skosztowali kiełbasek, które chwilę wcześniej widzieli na ekranie projektora.

Uczniowie pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Zawodowej nr 11 Nowowołyńsk Stetsyuk Jurij Apollinarijowicz oraz nauczyciele podziękowali kierownictwu firmy za ciekawe spotkanie i zrozumieli, jak ciężka i odpowiedzialna jest ich praca.

Mamy wielką nadzieję, że uzyskane informacje będą przydatne dla studentów uczelni zawodowych i technicznych, którzy niebawem staną przed wyborem pracy.