Ekonomiści są jak terroryści: nigdy nie wiadomo, gdzie dokonają następnej optymalizacji

Ekonomiści są jak terroryści: nigdy nie wiadomo, gdzie dokonają następnej optymalizacji

Chyba najważniejszy dział, „mózg” firmy „Agrotechnika”, PLANOWANIE I EKONOMIA (PEV), bo planowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa zależy od jego sukcesu i rozwoju.

Główne funkcje SEW w naszej firmie to: budżetowanie, kontrola i analiza firmy oraz przede wszystkim efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Dział ten z powodzeniem współpracuje z 6 pracownikami: 5 pięknych młodych kobiet i 1 mężczyzną. Na co dzień SEW Dough współpracuje z działem księgowości i sprawozdawczości, działem handlowym, sprzedażą wyrobów gotowych oraz działem zaopatrzenia. Otrzymuje raporty dotyczące kosztów surowców, wyliczenia amortyzacji, informacje o sprzedaży i nie tylko. Zamiast tego SEW szybko przygotowuje ogromną liczbę raportów, bez których nie można systematycznie oceniać działalności firmy i opracowywać środków zwiększających jej rentowność.

A ekonomiści sporządzają plany płatności na podstawie złożonych zgłoszeń do zapłaty z każdego działu firmy „Agrotechnika”.

Chciałbym wyodrębnić analizę kosztów produkcji z ważnych obszarów pracy Zastępcy Szefa SEW. Jednym z najważniejszych zadań jest zmniejszenie tej liczby, ale przy maksymalnym zachowaniu produktów wysokiej jakości. I pomimo trudnych obecnie warunków ekonomicznych, NASI ekonomiści wraz z technologami i działem sprzedaży wyrobów gotowych wykorzystują wszystkie znane im metody, aby lepiej wykorzystać dostępne zasoby.

Proces sporządzania rocznego budżetu jest kłopotliwy, ponieważ wszystkie działy firmy przedstawiają swoje budżety. SEE ekonomiści z kolei sprawdzają relacje między budżetami departamentów. Dopiero potem powstaje projekt budżetu ogólnego firmy Agrotechnics i przekazywany do koordynacji kierownictwu firmy.

Dziękuję za pozwolenie na rozwój Twoich talentów ekonomicznych.

Z poważaniem Agrotechnika Ltd.