Eksport ukraińskich produktów rolnych w 2016 roku

Eksport ukraińskich produktów rolnych w 2016 roku

Państwowa Służba Statystyki Ukrainy podaje, że w 2016 r. Całkowity eksport towarów rolnych wyniósł 15,2 mld dolarów. (4 miliardy dolarów więcej niż w 2015 roku). Udział produktów rolnych wynosi 42%. Największy udział w eksporcie produktów pochodzenia roślinnego (ponad 8 mld dolarów) stanowił eksport zboża (6 mld dolarów).

Eksport produktów rolnych do krajów UE w 2016 roku wyniósł 4,12 mld dolarów. (w porównaniu do 2015 r. wzrósł o 68,2 mln dolarów), co stanowi 26,6% całkowitego eksportu rolnego.

Do krajów UE wyeksportowano:

  • zboża (kukurydza, pszenica, jęczmień) – 1279,5 mln dolarów;
  • oleje (słonecznikowy, rzepakowy, sojowy) – 1185 mln USD;
  • nasiona oleiste (rzepak, słonecznik, soja) – 587,5 mln ton.

Eksport do krajów UE wzrósł ze względu na 2-krotny wzrost eksportu oleju słonecznikowego (o 505 mln USD), nasion słonecznika 3,4-krotnie (o 36,1 mln USD), makuchów i innych odpadów stałych, uzyskany podczas wydobycia oleju sojowego czterokrotnie (o 18,8 mln dolarów).

Nawiasem mówiąc, największymi eksporterami pszenicy w 2016 roku były „Nibulon”, „Bunge”, DPZKU, „Cargill”, „Kernel”. A największym importerem zboża są Chiny, gdzie sprzedają produkty „Granum Trading”, „Nibulon”, „KOFCO Agri Ukraine”, DPZKU, „Engelhart STP”.

Według Państwowej Służby Statystyki Ukrainy.

Z poważaniem, Agrotechnika LLC