Rozpoczęły się zbiory słonecznika na Ukrainie!

Rozpoczęły się zbiory słonecznika na Ukrainie!

Do 19 września zebrano 2,4 miliona hektarów (co stanowi 40,7% całkowitej powierzchni) z planowanych 5,9 miliona hektarów obsianych słonecznikiem, z czego 5 milionów ton zostało wymłóconych.

Według Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy z 386 tys. Hektarów zebrano 1,8 mln ton kukurydzy (9% ogólnej powierzchni zasiewów). Grykę młócono na powierzchni 122 tys. Ha (81%) i otrzymano 156 tys. Ton. Jagło zebrano z 91% ogólnej powierzchni zasiewów, wymłócono 171 tys. Ton. Soję zebrano już z 610 tys. Ha (33% powierzchni całkowitej) i otrzymano 1,3 mln ton, co stanowi 33% planowanej powierzchni.

Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy zwraca uwagę, że rozpoczęto zasiewy ozime, w szczególności: pszenicą ozimą i pszenżytem obsiano 1,1 mln ha, żytem 44 tys. Ha, jęczmieniem ozimym 20 tys., A rzepakiem ozimym 649 tys. (90% planowane obszary obsiane).

Należy zauważyć, że Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych prognozuje zbiory zboża na Ukrainie na poziomie 64 mln ton. Jednocześnie prognozowany jest eksport zbóż paszowych do 37,1 mln ton (o 1 mln ton więcej niż poprzednia prognoza) ze względu na wzrost prognozy eksportu jęczmienia do 5 mln ton. Prognozowany eksport kukurydzy pozostał na poziomie 17 mln ton. Ilościowy szacunek eksportu pszenicy wzrósł o 0,5 mln ton i wyniósł 15 mln ton.

Z poważaniem Agrotechnika Ltd.