Jeden z najnowocześniejszych inkubatorów na Ukrainie wybuduje firma Agidel LLC

Jeden z najnowocześniejszych inkubatorów na Ukrainie wybuduje firma Agidel LLC

Inkubator to ważny segment łańcucha produkcyjnego w hodowli drobiu. Obecnie Agidel LLC posiada w Łucku inkubator o wydajności 32 mln jaj wylęgowych rocznie. Geografia dostaw codziennych młodych zwierząt przedsiębiorstwa obejmuje 13 regionów Ukrainy, a mianowicie: Wołyń, Równe, Lwów, Iwano-Frankowsk, Tarnopol, Czernihów, Winnica, Dniepropietrowsk, Żytomierz, Kijów, Czerkasy, Charków i Połtawa.

Ale nie ma ograniczeń co do doskonałości, więc Agidel LLC nie zamierza na tym poprzestać. W celu utrzymania pozycji lidera i zwiększenia udziału w rynku produktów drobiowych, pogłębienia integracji pionowej, firma planuje budowę nowego inkubatora o wydajności 50 mln jaj wylęgowych rocznie. Będzie zlokalizowany w pobliżu wsi. Torchyn, obwód wołyński na działce o powierzchni około 2,5 ha.

Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi normami weterynaryjno-sanitarno-budowlanymi z uwzględnieniem zachowania stref buforowych, tak aby nie zanieczyszczać powietrza okolicznych osad. Inkubator będzie posiadał wydzielone hale wylęgowe i szafy wylęgowe, magazyn jaj, komorę do preinkubacyjnej dezynfekcji jaj, pomieszczenie do sortowania młodych zwierząt, pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych, magazyn do wydawania i przyjmowania codziennych młodych zwierząt oraz pomieszczenie do dezynfekcji pojemników i sprzętu produkcyjnego.

Wszystkie procesy technologiczne będą maksymalnie zautomatyzowane, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami światowych producentów sprzętu do inkubacji. Rozplanowanie hal i usług pomocniczych wylęgarni zapewni prawidłowy ruch personelu i obieg powietrza w celu zapobieżenia skażeniu jaj wylęgowych i wylęganych młodych.

Zdaniem Oleksiy Spivak, zastępcy dyrektora ds. Produkcji w Agidel LLC, inkubator będzie najnowocześniejszym na Ukrainie. Pomieszczenia wyposażone będą w system nawiewu, przygotowania, oczyszczania i usuwania powietrza z autonomicznym sterowaniem, który będzie utrzymywał określone parametry temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, przy nadciśnieniu nad wypuszczaniem oczyszczonego powietrza do atmosfery. Szafy inkubacyjne będą autonomiczne, przygotowanie powietrza będzie odbywać się za pomocą oddzielnych urządzeń. To podniesie jakość codziennych młodych zwierząt na najwyższy poziom. Wiele procesów technicznych, które są wykonywane ręcznie w obecnym inkubatorze, zostanie zautomatyzowanych. W związku z tym dobowe stado będzie kompletowane w kurnikach o jednorodności powyżej 95%.

інкубатор ТзОВ Агідель

Dość istotną zaletą będzie obecność myjni samochodowej na terenie. Ponadto planują zakup specjalnych pojazdów do transportu jaj wylęgowych i młodych zwierząt, wyposażonych w kontrolę parametrów mikroklimatu. Umożliwi to dostarczanie jednodniowych piskląt do wszystkich części Ukrainy bez utraty wilgoci w ciele kurczaków.

Budowa inkubatora planowana jest na III kwartał 2022 roku. Agidel LLC zapewni około 30 dobrze płatnych miejsc pracy.

„Po zakończeniu budowy będziemy mieć na Ukrainie najnowocześniejszy inkubator, który pozwoli nam na rozszerzenie dostaw codziennych młodych zwierząt na całą Ukrainę” – powiedział Oleksiy Spivak, zastępca dyrektora ds. Produkcji w firmie Agidel LLC.