Zwiększmy razem dobrobyt społeczności!

Zwiększmy razem dobrobyt społeczności!

Międzynarodowa Fundacja Odrodzenia będzie wspierać inicjatywy APG „Pan Kurchak” i Fundacji Charytatywnej „Europejski Wektor”, których celem jest samoorganizacja społeczności lokalnych na Wołyniu.

6 lutego 2013 r. Wołyńska Administracja Obwodowa podpisała memorandum o współpracy między Międzynarodową Fundacją Odrodzenia, Fundacją Rolno-Przemysłową Pana Kurczaka i Europejską Fundacją Charytatywną Wektor w celu promowania samoorganizacji społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw publicznych w zakresie rozwiązywania pilnych problemów lokalnych. .

Podpisanie memorandum było logiczną kontynuacją programu „Poprawa dobrobytu społeczności”, który po raz pierwszy został zorganizowany przez Fundację Charytatywną „Europejski Wektor” przy wsparciu finansowym APG „Pan Kurchak” i działał w 2012 roku. Według prezesa charytatywnej fundacji Halyna Vedrych, w tym okresie fundacja wsparła 214 publicznych inicjatyw o wartości ponad 1 mln UAH.

Zdaniem Anatoliya Arshulika, prezesa Pan Kurchak Agropromgroup, program „Podniesienie dobrobytu społeczności” nie jest pierwszą inicjatywą o charakterze społecznym realizowaną przy wsparciu Agropromgroup. Wsparcie finansowe inicjatyw realizowanych przez Fundację Renesans będzie nowym ogniwem w zaangażowaniu i wspieraniu inicjatyw publicznych na Wołyniu przez Grupę Rolno-Przemysłową. APG „Pan Kurchak” zobowiązuje się do przekazania VOBF „European Vector” w 2013 roku co najmniej 400 tys. Hrywien na wsparcie projektów inicjatyw publicznych.

Wiceszef Regionalnej Administracji Państwowej Eduard Stoev podkreślił, że regionalna administracja państwowa wielokrotnie wspierała inicjatywy społeczne z pomocą Fundacji Renesans i pomagała je wdrażać w regionie, ponieważ współpraca między gminami i rządem jest kluczem do równowagi społecznej i pilnych potrzeb.

Oleksiy Orlovskyi, dyrektor Programu Społeczeństwa Obywatelskiego i Dobrego Zarządzania Fundacji Renesans, zauważył, że cel zaangażowania społeczności w zaspokajanie potrzeb i wpływanie na samorządy lokalne jest podstawą trwałego dialogu między społeczeństwem obywatelskim a rządem w tych obszarach reform, które mogą zmobilizować wysiłki społeczeństwa obywatelskiego. , organizacje charytatywne, organy samoorganizacji ludności i grupy inicjatywne w celu określenia kierunków ich wspólnych działań i opracowania planów działania; prowadzenie kampanii informacyjnych w społecznościach, walnych zgromadzeniach mieszkańców, wysłuchaniach publicznych w celu rozwiązania istniejących problemów.

Międzynarodowa Fundacja zobowiązuje się do przekazania Europejskiej Fundacji Charytatywnej Vector w 2013 roku, zgodnie z własnymi procedurami grantowymi, 160 000 hrywien na wsparcie projektów organizacji publicznych, charytatywnych, organizacji samoorganizacyjnych i grup inicjatywnych z regionu Wołynia.

Europejska Fundacja Charytatywna Vector zajmie się kwestiami związanymi z ogłoszeniem i obsługą konkursu na wsparcie projektów publicznych, organizacji charytatywnych, organów samoorganizacyjnych i grup inicjatywnych regionu Wołynia, których działania projektowe będą zgodne z priorytetami określonymi w podpisanym Memorandum.