„Dzień otwarty” odbył się w Gubin Poultry Complex LLC

„Dzień otwarty” odbył się w Gubin Poultry Complex LLC

11 maja studenci Gorochowskiego Kolegium Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego odwiedzili w Dniu Otwartym Gubyński Kompleks Drobiarski.

Przyszli technicy-technolodzy zajmujący się produkcją i przetwórstwem produktów zwierzęcych zapoznali się z pracą fermy drobiu we wsi. Piaski rejonu Gorochów, który jest oddziałem przedsiębiorstwa.

Kierownik gospodarstwa Mychajło Jaszczuk zapoznał uczniów z nowoczesnymi technologiami chowu drobiu.

Yuriy Kupriuk, Kierownik Działu Zarządzania Kadrami, mówił o możliwościach zatrudnienia, perspektywach kariery, wymaganiach wobec specjalistów i warunkach pracy.

Uzyskane informacje będą przydatne dla studentów trzeciego roku, którzy wkrótce staną przed wyborem pracy.