Agropromgroup „Pan Kurchak” zaprezentowała program „Droga do przyszłości”

Agropromgroup „Pan Kurchak” zaprezentowała program „Droga do przyszłości”

11 maja na Placu Teatralnym w Łucku podczas obchodów edukacji zawodowej Agropromgroup „Pan Kurchak” zaprezentowała program „Droga do przyszłości”.

Program „Droga do przyszłości” został zainicjowany przez Prezesa APG „Pana Kurczaka” Serhija Martyniaka w celu wsparcia młodzieży uczącej się na uczelniach i placówkach oświatowych zawodowych na kierunku rolniczym.

W ramach programu maturzyści będą mogli wybrać przyszły zawód do pracy w APG „Pan Kurchak”. Z kolei grupa rolno-przemysłowa i Serhij Martyniak zapewnią uczniom szkół zawodowych dodatkowe stypendium w wysokości 150 hrywien.

W przypadku pomyślnego odbycia praktyk i stażu, wszyscy będą mieli zagwarantowane zatrudnienie w przedsiębiorstwach Agropromgroup „Pan Kurchak”.

Aby wziąć udział w programie proszę dzwonić: +38 (0332) 78-82-01, +38 (0332) 78-82-16