Bezpieczeństwo i jakość. Jak Gubin LLC ma automatyczny system sterowania

Bezpieczeństwo i jakość. Jak Gubin LLC ma automatyczny system sterowania

Główną działalnością Sp. z oo „Kompleks Drobiarski „Gubin”, która wchodzi w skład grupy firm „Risters Group”, jest hodowla kurcząt brojlerów od jednego dnia do uboju. Firma posiada 6 ferm drobiu do tuczu, zlokalizowanych na terenie obwodu wołyńskiego.
ТзОВ "Губин", Пан Курчак, курятина, м'ясо, зручно та просто

Fermy przedsiębiorstwa wyposażone są w nowoczesne zautomatyzowane systemy podawania paszy, wentylacji, regulacji temperatury i kontroli wszystkich parametrów mikroklimatu.
Jednocześnie używany jest sprzęt firm Big Dutchman i Hog Slat, mówi firma.
Jakość surowców do produkcji mieszanek paszowych jest stale monitorowana zarówno przez własne, jak i niezależne laboratoria.

ТзОВ "Губин", Пан Курчак, курятина, м'ясо, зручно та просто

Jednym z głównych aspektów wychowywania ptaka jest jego zdrowie, dlatego program profilaktyki nie obejmuje stosowania antybiotyków. Na wszystkich etapach chowu firma spełnia wymagania dotyczące dobrostanu ptaków i pełnego wykorzystania jej potencjału genetycznego.

W celu uzyskania wyższej produktywności firma stale pracuje nad udoskonalaniem i unowocześnianiem wszystkich procesów technologicznych. Mówimy o przebudowie kurników, wymianie wyposażenia technologicznego, automatyzacji i kontroli procesów, zwiększeniu produktywności i nie tylko. Oznacza to, że firma dokłada wszelkich starań, aby produkty były wysokiej jakości i konkurencyjne.
W szczególności ferma drobiu Cholopychi wykorzystuje program Big Farm Net do zdalnej kontroli parametrów mikroklimatu.

Ze względu na jej pracę w kurniku kontrolowane są:

- obecna temperatura; - nastawa; - temperatura powietrza zewnętrznego; - zmiany w ciągu dnia; - aktualna wilgotność w pomieszczeniu; - ciśnienie w kurniku; - potrzeba wentylacji; - ustawienia minimalnej i maksymalnej wentylacji; - działanie nagrzewnic w kurnikach; - zużycie wody na 1 ptaka; - zadziałanie alarmu w przypadku naruszenia parametrów mikroklimatu.