Europejska Fundacja Charytatywna Vector i Pan Kurchak Agro-Industrial Group przekazały zestawy żywnościowe dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej na święta wielkanocne

Europejska Fundacja Charytatywna Vector i Pan Kurchak Agro-Industrial Group przekazały zestawy żywnościowe dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej na święta wielkanocne

Europejska Fundacja Charytatywna Vector i Pan Kurchak Agro-Industrial Group przekazały zestawy żywnościowe dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej na święta wielkanocne. W ostatnim tygodniu przed Wielkanocą do regionu dostarczono ponad półtora tysiąca zestawów żywnościowych. Pomocy udzielono gminom, na terenie których działają przedsiębiorstwa Grupy Rolno-Przemysłowej „Pan Kurczak”: osady rejonu łokłyńskiego, OTG Turijsk, OTG łukowska, wsie chołonowskie i rejon Pisky z Gorochowa.

Według Svitlany Naumuk, szefowej Europejskiej Fundacji Charytatywnej Vector, w terenie utworzono listy osób potrzebujących takiej pomocy, w tym osoby samotne obsługiwane przez tercentres, rodziny wielodzietne i inni obywatele. Opakowania: cały kurczak, dwa kilogramy kurczaka i kiełbaski.