Zbieranie pszenicy z pól na mecie!

Zbieranie pszenicy z pól na mecie!

Na Ukrainie główną uprawą jest pszenica. Dziś jest drogi w uprawie: jesienią trzeba zapewnić ochronę, 2-3 kwintale nawozu i co najmniej 3 górne opatrunki. Kolejną ważną kwestią jest stosowanie leków zapobiegających chorobom.

Na dzień 29 lipca młócono 19,9 miliona ton pszenicy z 4,9 miliona hektarów. Na polach pozostaje nieco ponad jedna piąta obszaru obsadzonego tą uprawą.

W 2015 roku średni plon na Ukrainie wynosił około 9,5 t / ha. Odmiana Colonia dała rekordowy plon – 13,1 t / ha, który był najwyższy w historii Ukrainy. Najlepsze wyniki osiągnięto w Niemczech w 2013 roku, kiedy odmiana Colonia wydała 13,2 t / ha. A w tym roku odmiana ustanowiła nowy rekord – 15,2 t / ha. W przypadku innych zbóż dane są następujące. Z 2,5 mln ha wymłócono 8,2 mln ton jęczmienia z wydajnością 33,1 c / ha (w 2015 r. – 29,2 c / ha). Z 60 tys. Ha ziemi zebrano 153 tys. Ton żyta o plonie 25,7 c / ha (w 2015 r. – 24,4 c / ha). Na powierzchni 31 tys. Ha wymłócono owies i uzyskano 78 tys. Ton ziarna z wydajnością 25,2 c / ha (w 2015 r. – 20,9 c / ha). Ponadto wymłócono 1,0 mln ton rzepaku ozimego z 395 tys. Ha z wydajnością 26,2 c / ha (w 2015 r. – 25,4 c / ha) (wg Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy).

W obwodzie wołyńskim od 1 sierpnia 2016 r. Wszystkie gospodarstwa zebrały 435,3 tys. Ton pszenicy (według danych Głównego Departamentu Statystyki Obwodu Wołyńskiego).

Wszystkie kategorie gospodarstw regionu wołyńskiego wyprodukowały łącznie 597,7 tys. Ton zbóż i roślin strączkowych, co stanowi 155,8% w porównaniu z 2015 r. Wydajność wyniosła 36,7 kwintali z hektara, czyli o 2,3% więcej niż w 2015 roku.

Z poważaniem, Agrotechnika LLC