Gubin Poultry Complex LLC z powodzeniem rozszerza swoją geografię eksportu

Gubin Poultry Complex LLC z powodzeniem rozszerza swoją geografię eksportu

Gubin Poultry Complex LLC z powodzeniem rozszerza swoją geografię eksportu. Dwa miesiące temu firma rozpoczęła dostawy do Egiptu, a dziś przygotowuje się do eksportu swoich produktów – mięsa brojlerów – na rynki europejskie. 10 maja 2016 roku Europejska Organizacja Handlu TRACES opublikowała zmiany w wykazie zatwierdzonych przez UE eksporterów mięsa drobiowego z Ukrainy (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_UA_en.pdf)

Rozwój rynku europejskiego to ambitne i odpowiedzialne zadanie. Gubin Poultry Complex LLC, należąca do holdingu rolno-przemysłowego Pan Kurchak, jest jedną z trzech ukraińskich firm zajmujących się mięsem drobiowym, które od maja 2016 roku otrzymały zezwolenie na dostawy do Unii Europejskiej. Oddanie do użytku w 2015 roku zaprojektowanych przez europejskich kontrahentów obiektów produkcyjnych wyposażonych w nowoczesne linie do przerobu mięsa kurcząt brojlerów pozwoliło na uzyskanie wysokiej jakości produktów. Niewątpliwym atutem w organizacji dostaw do Unii Europejskiej jest korzystna lokalizacja ubojni Sp. Z oo „Kompleks Drobiarski„ Gubin ”- zaledwie 15 km od granicy ukraińsko-polskiej, co gwarantuje dogodną logistykę potencjalnym odbiorcom z Unii Europejskiej. Pozwoli to na dostawy nie tylko produktów mrożonych, ale także schłodzonych.

Oczywiste jest, że firma, która pomyślnie przeszła szereg inspekcji i audytów, badań prowadzonych przez służby rządowe, organizacje międzynarodowe, jest producentem wysokiej jakości produktów i ma zasłużone prawo do eksportu produktów do krajów UE. Gubin Poultry Complex LLC spodziewa się istotnego zwiększenia bazy klientów kosztem wymagających odbiorców z Europy i wykorzystania swojego potencjału na tym rynku.