Opuszczone przedszkole dostanie nowe życie

Opuszczone przedszkole dostanie nowe życie

Od ponad roku grunty rolne dzierżawi firma Gubin Poultry Complex LLC, wchodząca w skład Grupy Rolno-Przemysłowej Pan Kurchak, na terenie Sołectwa Krukhynychów. Na trzy lata współpracy między właścicielami ziemskimi a dzierżawcami na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej firma przeznaczyła 235 tys. Hrywien.

Dzięki celowej pomocy w wysokości pół procenta kosztów dzierżawionych gruntów na terenie sołectwa, naprawiono i poprawiono warunki we wszystkich instytucjach kultury na wsi, sprzęt nagłaśniający dla domu kultury, komputer z dostępem do internetu i książki do wiejskiej biblioteki, okna, nowoczesny komputer. biurko użytkownika i komputer – dla wiejskiej szkoły naprawiono dach domu kultury, znaczna kwota poszła na budowę świątyni. Teraz w Krukhynychi bardzo liczą na naprawę przedszkola, bo we wsi jest dużo młodych ludzi i około pięćdziesięciu przedszkolaków.

Sołtys Krukhynych mówi, że pomysł przywrócenia przedszkola zrodził się kilka lat temu, bo brak przedszkola stwarza niedogodności nie tylko dla okolicznych mieszkańców, którzy codziennie muszą zabierać dzieci do centrum dzielnicy, ale także zakłóca proces edukacyjny w przedszkolu Lokachinsky. W związku z napływem dzieci z Krukhynychi tylko 5-letnie dzieci otrzymują wychowanie przedszkolne w Lokachach, żadnych żłobków, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bo przedszkole ledwo mieści dwie przeciążone grupy przedszkolaków, dla których przygotowanie przedszkolne jest koniecznością.

Według niego wskaźnik urodzeń w naszej wiosce jest normalny, więc problem braku przedszkola z roku na rok staje się coraz bardziej zauważalny. Przedszkole zostało zamknięte w 1993 roku z powodu trudnych czasów, później zostało splądrowane przez miejscową ludność, więc obecnie znajduje się w tak opłakanym stanie.

„W 2011 r. Sołectwo przygotowało projekt remontu szkoły, który kosztował wówczas 30 000 hrywien. Z roku na rok obiecywano nam, że będzie dotacja z budżetu państwa na jego odbudowę i remont, ale niestety od czterech lat nie ma żadnych zmian. Wcześniej w tym roku, dzięki staraniom naszego zastępcy ludowego Serhija Martyniaka, w budżecie na renowację przedszkola zaplanowano 1 mln hrywien, ale ze względu na wydarzenia na Ukrainie budżet został zmieniony i nie otrzymaliśmy tych pieniędzy. Jego renowację planujemy teraz rozpocząć we własnym zakresie – pokryć dach i wstawić okna. I w tym znowu liczymy na APG „Pan Kurchak”, „Europejski wektor” – nadzieje podziela Rusłan Poznyakevich.

„APG „Pan Kurchak” jest głównym inwestorem naszej sołectwa, dokonuje on terminowych wpłat do budżetu – jest to podatek dochodowy i opłaty dla ludzi za użytkowanie udziałów, czynsz najmu – najwyższy w okolicy, żadna grupa rolnicza nie płaci takich pieniędzy za czynsz. Ponadto od kilku lat firma płaci 0,5% wartości gruntu na rozwój gmin, takiej polityki inwestycyjnej do tej pory nikt w powiecie nie prowadził – podkreśla wójt.

W tym roku Krukhynychi otrzyma od najemców 85 000 hrywien, które zgodnie z decyzją gminy zostaną przeznaczone na potrzeby przedszkola, lokalnego kościoła, podłączenie szkoły do ​​Internetu oraz pomoc dla uczestników akcji antyterrorystycznej. Należy zaznaczyć, że prawie cała wieś jedzie na spotkanie chłopskie, gdzie decydują, gdzie wykorzystać fundusze inwestycyjne. Lokalni mieszkańcy aktywnie dyskutują i opowiadają się za finansowaniem tych obiektów, które ich zdaniem wymagają najbardziej inwestycji.

Ruslan Poznyakevych cieszy się, że losy wsi nie są obojętne gminie i zawsze aktywnie uczestniczy w dyskusji i dystrybucji inwestycji od najemców. Ma nadzieję, że będzie w stanie pokryć dach przedszkola środkami z budżetu województwa oraz zamontować okna i drzwi kosztem APG „Pan Kurchak”.

„Chcę wstawić wszystkie okna i drzwi, a potem spokojnie po pokoju – dwie do tam naprawy. W tym roku przekroczyłem budżet rady wioski o 70 tysięcy hrywien, więc jest od czego zacząć ”- podzielił się wójtem ze swoimi planami.

Mieszkańcy Kruhynych nie kryją też dumy z innych osiągnięć – nie tylko piszą i zgłaszają projekty do różnych konkursów i programów, ale także je zdobywają. W związku z tym we wsi zainstalowano oświetlenie uliczne kosztem UE. W tym roku lokalna społeczność planuje zakup 10 śmietników dla wioski – napisali już i wygrali projekt z Europejskiego Funduszu Vector za 12 tys. Hrywien, kolejne 30 tys. Dostarczy na te potrzeby sołectwo. Szef wioski planuje podpisać umowę na wywóz śmieci z wioski w taki sam sposób, jak robią to w Lokachi w ramach programu Clean Village.

Nawiasem mówiąc, w Krukhynychi Sp. Z oo „Kompleks Drobiarski” Gubin „dzierżawi prawie 900 hektarów. Za dzierżawę udziałów zapłacisz najwięcej w okolicy. Jeśli ludzie oddają udział na 5 lat, dostaną 2200 hrywien rocznie, 2400-2500 hrywien – jeśli umowa zostanie zawarta na 10 lat. W efekcie wszyscy są zadowoleni – zarówno ludzie, jak i najemcy. Biznes odpowiedzialny społecznie to przyszłość wsi wołyńskich.

Oksana Prokopchuk