Vira-1 LLC zorganizowała dzień otwarty

Vira-1 LLC zorganizowała dzień otwarty

30.05.2012 r. W Dniu Otwartym przedsiębiorstwo Agropromgroup „Pan Kurchak” – Sp. Z oo „Vira-1” zaprosiło studentów III roku na kierunku „weterynaria” Rozhysche College Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Weterynaryjnego i Biotechnologii. Gzyckiego.

Przyszli weterynarze zapoznali się z technologią chowu zwierząt w tuczarni we wsi. Melyanovichi, który jest oddziałem tego przedsiębiorstwa. (Vira-1 Sp. Z oo obejmuje: kompleks hodowlany o pojemności 1300 loch, położony we wsi Radoshyn, powiat kowelski, obwód wołyński oraz kompleks tuczu we wsi Melyanovichi, obwód turijski). Polityka Ukrainy przyznała status zakładu hodowlanego do chowu dużych białych świń. Firma otrzymała licencję na produkcję, przechowywanie i sprzedaż zasobów hodowlanych (genetycznych), badania genetyczne pochodzenia i anomalii zwierząt.

Na terenie tuczu trzymane są świnie o wadze od 28 do 110 kg. W ciągu 103 dni (zgodnie z technologią) zwierzęta przybierają na wadze 100-105 kg. Plon mięsa elitarnego bydła jest nawet o 13% wyższy niż zbiorowego gospodarstwa rolnego.

Szef kompleksu Bubela Vitaliy Vasyliovych opowiedział o wyposażeniu pomieszczeń, dawce karmienia i pojenia zwierząt, reżimie temperaturowym. Uczniowie obejrzeli nowo wybudowane pomieszczenia do hodowli trzody chlewnej, zobaczyli zastosowanie nowych technologii hodowli zwierząt w przedsiębiorstwie Agropromgroup „Pan Kurchak”.