W firmie Agidel LLC uruchomiono nową fermę drobiu do hodowli stada rodzicielskiego

W firmie Agidel LLC uruchomiono nową fermę drobiu do hodowli stada rodzicielskiego

We wsi znajduje się nowa ferma drobiu, która została oddana do użytku w lipcu br. Mecze rejonu Lokachyn w obwodzie wołyńskim.

Wszystkie trzy kurniki wyposażone są w nowoczesny niemiecki sprzęt firmy Big Dutchman International GmbH. W celu uzyskania niezależności energetycznej ogrzewanie będzie odbywać się za pomocą modułowej kotłowni.