APG „Pan Kurchak” realizuje projekty społeczne

APG „Pan Kurchak” realizuje projekty społeczne

Już piąty rok z rzędu na Wołyniu oddziały szpitalne terytorialnych ośrodków pomocy społecznej (domów opieki) i domów pomocy społecznej otrzymują bezpłatnie mięso i wędliny. Cechą wspólną tych instytucji społecznych jest to, że ich podopieczni to samotni ludzie w podeszłym wieku, którzy albo nie mają dzieci, albo je porzucili, a także osoby o specjalnych potrzebach. Część z nich jest przykuta do łóżka, więc nie możesz się obejść bez pomocy z zewnątrz.

Taką inicjatywę – pomoc żywnościową – zapoczątkował w 2010 roku założyciel grupy rolno-przemysłowej Serhij Martyniak. Do tej pory takim projektem społecznym objęto już 8 instytucji. W sumie od 2010 roku Gubin Poultry Complex LLC, która jest częścią Pan Kurchak APG i zajmuje się hodowlą drobiu i produkcją drobiu, wysłała ponad 10000 kilogramów kurczaka do oddziałów szpitalnych i domów dziecka oraz producent kiełbas VMP LLC. (APG „Mr. Kurchak”) – ponad trzy tysiące kilogramów swoich wyrobów. Tak więc dopiero od początku tego roku w ramach tego projektu społecznego instytucje dostarczyły wyroby mięsne i wędliniarskie za ponad sto tysięcy hrywien.

Ponadto w tym roku wołyński kurczak i kiełbaski znalazły się w menu obozu dziecięcego „Posterunek Leśny”, znajdującego się we wsi. Dimer pod Kijowem. A to dzieci imigrantów, dzieci mieszkające w osiedlach wyzwolonych lub frontowych, dzieci uczestników operacji antyterrorystycznej. W obozie nie tylko odpoczywają, ale także przechodzą rehabilitację psychologiczną. Tymczasem wolontariusze opiekują się dziećmi i pomagają placówce opiekuńczymi. Dlatego wszelkie sponsorowanie jest właściwe. Dlatego grupa rolno-przemysłowa „Pan Kurchak” natychmiast odpowiedziała na prośbę o pomoc i wsparła obóz produktami, aby dzieci miały pełny posiłek.