Nie ma już nieporozumień ze zwyczajami

Nie ma już nieporozumień ze zwyczajami

Nie ma już nieporozumień między organami celnymi a przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład Grupy Rolno-Przemysłowej „Pan Kurchak”.

Dzisiaj wszystkie nieporozumienia zostały usunięte i wysłano samochody z ładunkami. Służby celne obsługują ładunki w trybie normalnym.

Serwis prasowy APG „Pan Kurchak”