Agropromgroup „Pan Kurchak” zorganizowała seminarium poświęcone planowaniu kadr, tworzeniu rezerw zewnętrznych i wewnętrznych

Agropromgroup „Pan Kurchak” zorganizowała seminarium poświęcone planowaniu kadr, tworzeniu rezerw zewnętrznych i wewnętrznych

25 czerwca firma APG Pan Kurchak LLC zorganizowała seminarium na temat planowania personelu, tworzenia rezerw zewnętrznych i wewnętrznych dla szefów działów zarządzania personelem przedsiębiorstw Agropromgroup.

W seminarium wzięła udział szefowa regionalnego centrum zatrudnienia Elena Komar. Omówiono kwestie zatrudnienia osób zarejestrowanych w urzędach pracy regionu, organizacji współpracy tych instytucji z przedsiębiorstwami Agropromgroup.

Określono kierunki realizacji programu fundacji charytatywnej Siergieja Martyniaka – „Droga do przyszłości” oraz dalszej współpracy z placówkami oświatowymi.